Kv Hästskon Kv Hästskon, Ebab och Vasakronan, Stockholm

Kv Hästskon

Ny akvifäranläggning inom fastighetsbeståndet Hästskon.