Företaget startade 1979 under namnet VVS-Metoder Eklund & Jacobsson AB med affärsidén att bedriva rörentreprenader i Stockholm. 1993 ombildades företaget till VVS-Metoder Redotem AB. I januari 2004 ombildades företaget på nytt under namnet VVS Metoder Stockholm AB

Produktionen och dess verksamhetsområden är kontor och kommersiella lokaler, bostäder, industrier och sjukhus.

Många av projekten är utförda som totalentreprenader med egna konstruktioner.

Installationsområdena är främst kyla, värme och sanitet.

Vi sysselsätter ca 40 montörer och 7 tjänstemän