Med god laganda, planering, kompetens och engagemang, levererar våra certifierade rörmontörer och tjänstemän kvalitetssäkrade rörentreprenader till slutkund. Vi anpassar entreprenadform efter kundens önskemål och våra kunder är bygg- och projektledningsföretag samt fastighetsägare. Projekten vi bedriver är kontor, hotell, energiprojekt, bostäder, centrumanläggningar, industri, kylanläggningar, simhallar, skolor och sjukhus.

 

Del av Instalco
VVS-Metoder är sedan 2014 en del av Instalco. Instalco bildades i början av 2014 och består idag av ett 50-tal bolag inom El, VS, Ventilation, Kyla, Sprinkler och Industrirör.

Idag är Instalco, genom sina bolag i gruppen, representerade i Sverige, Norge och Finland. Instalcos vision är att bli den ledande aktören i branschen sett till hög teknisk kompetens, effektiva leveranser i rätt tid och förmåga att utföra totallösningar.

Ledorden för Instalco är samverkan, moget ledarskap och effektiva processer. Instalco lägger stor vikt vid att alla medarbetare inom gruppen har sunda och gemensamma värderingar. Läs gärna mer om Instalco på instalco.se

Säker vatteninstallation

Vi är certifierade enligt "Säker Vatteninstallation" och samtlig produktionspersonal har genomgått utbildningen och innehar certifikat. Säker vatteninstallation är rörbranschens nya regler för säkra vatteninstallationer. Genom att ställa krav på kunskap, installationer och produkter visar vi omvärlden att branschen arbetar med uppmärksammade problem såsom vattenskador och legionella.

Heta arbeten

Samtlig produktionspersonal har genomgått kursen Heta Arbeten och innehar certifikat.

Installatörsföretagen

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS och EL. Genom Installatörsföretagen har vi kollektivavtal med både kollektiv- och tjänstemannasidan. Installatörsföretagen ingår i Svenskt Näringsliv.

Försäkring

Vi har försäkring enligt AB 04/ABT 06 kap.5 § 22. Försäkringsgivare är Trygg-Hansa. Vårt försäkringsnummer är 25-1175110. Ansvarsbelopp per skada är 160 milj.