Nytt projekt till VVS-Metoder, Faunan

Nytt projekt till VVS-Metoder, Faunan

Tillsammans med Hemsö och Oljibe skall vi bygga Äldreboendet Sköndalsvillan i Tyresö. Projektet är 92lägenheter och är Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende och vi kommer även klassificera detta enligt Instalcos hållbara installationer.